×

สแกน qr-code
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกค่าน้ำประปาและค่าขยะ

คู่มือPrapa unit (vdo)
forex trading logo

*** คู่มือPrapa On Mobile (App)***

 

 

*** คู่มือ Prapa On Mobile (web) ***

 


*** คู่มือ Prapa unit (vdo) ***

1.การติดตั้งโปรแกรม

2.การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน

3.การกำหนดรอบบริการ

4.การบันทึกข้อมูลผู้ใช้น้ำ

5.การจัดเส้นทาง

6.การพิมพ์ใบบันทึกเลขมาตร

7.การบันทึกเลขมิเตอร์(ป.31)

8.การตรวจสอบค่าน้ำสูงและคงที่

9.การพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำ

10.การจ่ายใบเสร็จ (ทุกหน่วยงานที่ใช้โปรแกรมจะต้องทำเมนูนี้)

11.การรับคืนใบเสร็จ (ทุกหน่วยงานที่ใช้โปรแกรมจะต้องทำเมนูนี้)

12.รายงาน ป.32 ประจำวัน

13.รายงานต่างๆ

 

*** แก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบประปา (vdo) ***

 

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 69
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 321175ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.