forex trading logo

อบรมแจกโปรแกรมระบบประปาและขยะ( ระบบOn Mobile )  อีเมล

Smile อบรมแจกโปรแกรมระบบประปาและขยะ(ระบบ On Mobile) Smile

(สำหรับอบต.และเทศบาลเท่านั้น)

ไม่มีค่าเช่าคราวน์ (ฟรี) ค่าอัพเดท ตลอดชีพ

Smileอบรม กรุงเทพฯ รุ่น1 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 Smile

Smileอบรมจ.พัทลุง รุ่น2 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 Smile

คลิกโหลดโครงการอบรม จ.กทม.และจ.พัทลุง

Smileจ.บุรีรัมย์รุ่น 1 อบรมวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 Smile

Smileจ.บุรีรัมย์รุ่น 2 อบรมวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 Smile

คลิกโหลดรูปภาพอบรม จ.บุรีรัมย์

 

คลิก แจ้งรายชื่ออบรมโปรแกรม Kaya On Mobile ได้เลยครับ


คลิก แจ้งรายชื่ออบรมโปรแกรม Prapa On Mobile ได้เลยครับ

(ผู้เข้าอบรมต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีน Covid19อย่างน้อย2เข็ม)

(ฐานข้อมูลอยู่บนCloudServerระบบการทำงานเหมือนโปรแกรมระบบบัญชี elaas)

สมาชิกผู้ใช้น้ำสามารถสแกน QR Codeที่ใบแจ้งหนี้เพื่อชำระเงินได้ผ่าน Krungthai Corporate

ผู้ใช้น้ำสามารถโอนเงินโดยไม่ต้องเดินทางมาชำระที่สำนักงาน

หน่วยงานที่อบรม แจกโปรแกรมขยะ (Kaya On Mobile) ฟรี

 

 

 

และให้เพิ่มผมเป็นเพื่อน Line: @mongkolonline นะครับ (ติดต่อง่ายกว่า)

 

Download คู่มือการใช้งานโปรแกรม Prapa On Mobile


ฐานข้อมูลอยู่บน Cloud Server สามารถทำงานพร้อมๆกันได้หลายUser

ตัดปัญหาเรื่องคอมฯติดไวรัส,เปลี่ยนWindowsใหม่,ฐานข้อมูลหาย

ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม,ทำงานบนคอมฯเครื่องใหนก็ได้,ไม่ต้องสำรองข้อมูล

ผู้ใช้น้ำชำระเงินค่าน้ำโดยการสแกนQR Code ที่ใบแจ้งหนี้และส่งใบโอนผ่านทางApp (ไม่ต้องมาที่สำนักงาน)

Smileสามารถ Export ข้อมูลลูกหนี้และอื่นๆเป็นไฟล์ Excle เพื่อนำเข้า โปรแกรมระบบบัญชี elaas ได้Smile

Smileสามารถออกรับชำระเงินค่าน้ำประปา/ค่าขยะนอกสถานที่ได้(มีแค่โทรศัพท์มือถือและเครื่องพิมพ์พกพา)Smile

Smileสมาชิกผู้ใช้น้ำสามารถสแกน QR Codeที่ใบแจ้งหนี้เพื่อชำระเงินได้ผ่าน Krungthai Corporate Smile

Smileสามารถจดเลขมาตรแล้วเก็บเงินมาได้เลย (กรณีใช้พนักงานคนเดียวทั้งจดเลขมาตรและเก็บเงิน)Smile

 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Prapa On Mobile


กระผมจะให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมการทำงานที่ถูกต้องตามระบบราชการไม่ผิดระเบียบ

ในการปฎิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่กองการประปาเทศบาลตำบลแม่ขรีจ.พัทลุงประสบการณ์ทำงาน

เกี่ยวกับระบบงานในกองการประปาโดยตรง มากกว่า 20 ปีและจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการทุจริต

เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ำประปา ในหน่วยงานของท่านและง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

สตง.และได้ช่วยประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน อปท.

 

SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

 

สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน (ที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของเทศบาลหรือ อบต.)

ที่จำนวนผู้ใช้น้ำไม่เกิน 300 ราย จ่ายแค่ครั้งเดียว 20,000 - 25,000 บาท

ท่านจะได้โปรแกรมบน Web และ Appบนมือถือไปใช้งานตลอดไป ไม่มีค่าบริการ

แถมฟรีเครื่องพิมพ์แบบพกพา 58 mm  1 เครื่อง

สามารถโอนเงินชำระค่าน้ำโดยสแกน QR Code ที่ใบแจ้งหนี้ได้เลย

ผู้ใช้น้ำไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงาน


เพิ่มกระผมเป็นเพื่อนทาง Line @mongkolonline

 

 

กิจการประปาหมู่บ้านที่ได้ใช้โปรแกรมระบบประปาแล้ว

 

SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

(2)โปรแกรมจัดทำแอพฯประชาสัมพันธ์องค์กรบนโทรศัพท์มือถือ

จัดอบรมประมาณ เดือนมิย. 63 - กค. 63

(ลักษณะแบบเดียวกับเว็บไซด์แต่เป็นแอพฯบนโทรศัพท์มือถือออกแบบให้ใช้งานและแก้ไขได้ง่าย)

คลิก ลงชื่อต้องการเข้าอบรม

คลิก โหลดหนังสือเชิญ

คลิก โหลดโครงการอบรม

(หน่วยงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างทำแอพฯ ประมาณ 70,000 - 100,000 บาท)


SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

 

โปรแกรมจัดเก็บค่าบริการของ อปท.

SmileSmileSmile โปรแกรมสามารถเก็บเงินค่าบริการต่างๆด้วยโทรศัพท์มือถือรับส่งข้อมูลแบบ Real Time

สามารถพิมพ์ใบแทนใบเสร็จได้ ฐานข้อมูลอยู่บน Cloud Serverไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลหาย

คอมฯพัง ฮาร์ทดิสเสียและโปรแกรมติดไวรัส   ระบบการจัดเก็บแบบไม่มีลูกหนี้ในระบบ SmileSmileSmile

Smileสมาชิกสามารถสแกน QR Codeที่ใบแจ้งหนี้เพื่อชำระเงินได้ผ่าน Krungthai Corporate Smile

 

 

 

 

โปรแกรมระบบประปา (ต้องอบรมก่อนครับ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้กับเครื่องพิมพ์หัวเข็มแคร่สั้นรุ่น LQ-310

(ให้ท่านใช้เครื่องพิมพ์รุ่นนี่้เท่านั้นเพราะยี่ห้ออื่นอาจไม่รองรับกับโปรแกรมครับ)

ให้กำหนดสเป็คตามนี้นะ   ( นอกมาตรฐาน ICT )

ถ้ากำหนดตามมาตรฐาน ICT ราคาอยู่ที่  22,000 บาท และคุณอาจจะได้เครื่องพิมพ์รุ่นที่ไม่รองรับกับโปรแกรมระบบประปา

เพื่อรักษาประโยชน์ให้กับทางราชการ(หน่วยงานของท่าน) คุณสามารถซื้อได้ 2  เครื่องครับ


เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคาทุน 7,xxx บาท(ซื้อได้ 2 เครื่อง)ตั้งงบสัก 10,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน(ให้กำหนดสเป็คตามนี้นะครับ)

- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม

- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์(Column)

- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที

- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 12 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อ วินาที

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smileติดต่อ คุณสมพงศ์  ปานเพชร

โทร  099-2893514

 

โปรแกรมจัดเก็บค่าขยะ  แจกฟรี ( download โปรแกรม kayaunit )

แจกโปรแกรมจัดเก็บค่าขยะ  แจกฟรี  ตัวเต็มๆ พัฒนาล่าสุด

ไม่ใช่ demo ใช้งานได้เต็มรูปแบบ

ท่านที่ Download โปรแกรมระบบขยะ  แล้วไม่สามารถติดตั้งได้ให้ท่าน Downloadโปรแกรม Teamviewer
จากหน้า Web mongkolonline.comแล้วผมจะรีโมทติดตั้ง ให้ท่านใช้งานให้ได้ตลอดไป ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างใบเสร็จค่าขยะ ( download โปรแกรม kayaunit นำไปใช้งานได้เลย )

ใช้กับเครื่องพิมพ์ แบบหัวเข็ม   ( แคร่สั้น )

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการประปาเทศบาลตำบลแม่ขรีรับชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงานเทศบาล

(แบบเดียวกับการประปาส่วนภูมิภาค) พนักงานไม่ได้ออกไปเก็นเงินตามบ้านผู้ใช้น้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

 

 

 

 

.....rworning....crr86x64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 67
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 293579ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.